Otopark

Kenpo Karate


BODAI SHIN KENPO KARATE VE FELSEFESİ FELSEFESİNE GİRİŞ Bodai Shin, Japonca'da ruhun aydınlanması ya da uyanışı anlamına gelmektedir. Bodai Shin Kenpo karate, insan fiziğinin düşünsel durumuyla uyum içinde olması ile ilgili bilimsel metodları önemseyen bir savaş sanatıdır. Sistemimin temelini oluştururken sadece teorinin ya da tasarlanmış devinimlerin çoğu zaman yeterli olmadığını, bunun yanında göreneğe dayanan uygulama tekniklerinin yetersiz geldiğini farkettim. Bunun yanı sıra tarihsel, sosyal değişkenliklerine ayak uydurmaya çalışan insanların, toplum içinde karşılaşabilecekleri saldırgan tutumlara karşı durabilen aynı zamanda köklerinden de ayrılmayan modern bir Kenpo Karate'yi deneyimlemeye daha yatkın olacaklarını düşündüm. Zamanla edindiğim düşünsel çalışmalarımı, tecrübeleri ve öğretileri harmanlayarak nihai amaçı kötü eylemlerde bulunabilen insanlara karşı en kısa zamanda ve etkili bir şekilde savuşturan savaş sanatıma indirgedim. Kenpo Karate'nin bilimsel yöntem tarafını teori ile pratiğin uyumu olarak görmek gerekir. Kenpo Karate'nin sert ve yumuşak tekniklerinin teorilerini tasarlama aşamasında dogmatik olmayan, hiçbir zaman aynı olmayan koşulları ve olgulara cevap verebilen bir sanat olarak uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Kısacası benim Kenpo Karate'm, teoriyi pratikten, düşünceyi yaşamdan ayırmayan materyalist bir savaş sanatıdır. Genel kaynaklarım dünyanın sorunlarına bir açıklama getiren ve tarih boyunca çeşitli bilimler ile birlikte gelişen felsefe ve değişik savaş sanatı stillerinin düşünsel, spekülatif taraflarıdır. 

NEDEN SAVAŞ SANATI DENİLİYOR? Çoğu insan “savaş sanatı” kavramını duydukları zaman direk “savaş” kelimesinin ilk anlamı üzerinden negatif bir sonuça ve hatta bir yargıya varmaktadırlar. Halbuki Savaş sanatlarının bir alegorisi vardır. Hayatımızı yaşadağımız süre içerisinde karşımıza çıkan türlü zorluklara karşı mücadele etmeyi simgeselleştirir. Şu anda bunu okuyan siz ve tanıdığınız her insan gerçek bir savaş sanatçısıdır. 

KENPO VE KARATE’NİN KISA TARİHİ: Kenpo, Japonca “Yumruğun Kanunu” demektir. Bu kelimenin kökü Çinlilerin mandarin lehçesinde kullanılan “Chuan Fa”sının Japonca tercümesidir. “Chuan” yumruk, “Fa” ise kanun demektir. Çin ve Japon “Kanji” alfabesi ile yazılımları aynıdır. (kanji: harf, kelimelerin ve sözlerin imaj ile kağıda çizilmesi) Okinawa ve Japonya'nın Kenpo Karate ile tanışması; şimdilerde Okinawa takım adaları olarak bildiğimiz, “Ryukyu adalar krallığı” dönemine rastlar. Krallığın, m.s. 1300'lerin ortasında Çin'in Ming hanedanı ile olan ticari ve kültürel temasları sayesinde bazı Shaolin Te (Shaolin: Shaolin rahipleri Te: yumruk) savaş sanatı üstadları ve Fujian bölgesinin bazı Kung Fu okullarının ustalarının krallığa gelmesiyle olmuştur. Zamanla bu sistem Okinawa’lıların yerel dövüş sanatıyla karışarak kendine has bir savaş sanatı olarak tarihe girmiştir. Yaptığım bazı araştırmalara göre Kenpo'nun japon'larla tanışması ise bundan 700 sene önce “Yoshita” Klanı sayesinde olduğudur. Daha sonra “Komatsu” klanı tarafında da benimsenerek kenpo gelişimine devam etmiştir. 12. yy'da Japonlar tarafından adapte edilmiş olan bu Çin uyarlaması savaş sanatı, Japonya'daki bir çok diğer savaş sanatı ile rahatlıkla mücadele eder hale gelmişti. Bu stil 700 sene sonra ortaya çıkacak modern japon karate'sine kadar pek az değişiklik görmüştür. Bu zaman içerisinde Çin kökenli Kenpo'da bir sürü değişiklik görülmüştür. Hatta bazı tekniklerinin yüzlerce değişik Çin savaş sanatı içerisinde dağılmış olduğunu görebiliriz. Bugün Çin savaş sanatları içerisinde bir tane stil bile yoktur ki Kenpo'ya benzesin. “Yoshida” ve “Komatsu” klanları, Çin'den alıp geliştirdikleri bu savaş sanatı için kullandıkları terminoloji kısaca “Kenpo” idi. Savaş sanatları saf Çin ama kültürü ve ruhu Japon'du. Bu çıplak el savunma sanatı silahlı eğitimi seçkin olarak gören “Yoshida” ve “Komatsu” klanlarının savaş sanatları arasına girmeyi başarmıştır. Ryukyu adalar krallığının, Çin ile yapmış olduğu kültürel ve ticari ilişkiler sayesinde zamanla Çin'e giden bazı Okinawa'lılar, değişik savaş sanatı üstadlarından Beyaz Turna Kung Fu'su, Tai Chi Chuan, Pan Gai Noon Kung Fu gibi stilleri öğrendikten sonra Okinawa'ya geri dönerek Naha Te (Naha şehrinin yumruğu), Shuri Te (Shuri şehrinin yumruğu) ve Goju Ryu (Sert ve yumuşak yol) stillerini geliştirmişlerdir. Çin, Japon ve Okinawa Kenpo Karate'nin etkileşimlerinine en güzel örneklerden biri, modern karate'ye yön veren Ryuei-Ryu Karate sistemi içerisindeki “Paiho” Kata'sıdır. (Kata: Nesilden nesile geçen değiştirilemiyen belli savunma ve saldırı devinimlerini içeren koreografi) “Paiho”, Çince beyaz turna anlamına gelmektedir. Günümüzde bu kata'yı japonca “Hakutsuru” şekilinde de kullanılmaktadır. 

ÇİN'DE EĞİTİM ALAN SENSEI'LER (Sensei: Öğretmenler) VE ÖĞRENCİLERİ: Sakukawa KANGA: “Tudi Sakukawa” stilini kurmuştur. Yani “Sakukawa'nın Çin eli”. Bu durum ilk olarak Tudi (el) Sanatının yazılı olarak kayıt altına alınmasıydı. Matsumura SOKON: Sakukawa'nın öğrencisi ileride “Shorin ryu” stilini kurmuştur. Itosu ANKO: Modern karate'nin büyükbabasıdır. Karate'nin okullarda öğretilmesini başarmıştır. Modern Karate'nin babası Gichin Funokoshi'nin hocasıdır. Bunun yanında diğer öğrencileri olan Kenwa MABUNİ, Motobu CHOKU'dur. Higaonna KANRYO: 1881 yılında Çin'de ünlü beyaz turna ustası “Ryu ryu ko” dan eğitim alarak Naha şehrine geri döner ve “Naha şehrinin eli” anlamında “Naha Te” yi kurar. Öğrencileri Chogun MIYAGI (Goju Ryu stilinin kurucusu), Seko HIGA, Meitoku YAGI'dir. Kanbun UECHI: Kendisi Çin'in Fujian bölgesinde usta “Shushiwa” denetiminde “Nanpa Shorin-Ken” sistemini çalışmış ve daha sonra Çinde öğrenmiş olduğu “Sanchin”, “Seisan”, ve “Sanseiryu” katalarının temelinde kendi stili olan “Uechi Ryu” kurmuştur. 

Kyoshi Sensei Roel Medici